Regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI „Przy zamówieniu za minimum 100 zł puszka na herbatę czarną za 0,01 zł"

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą: „Przy zamówieniu za minimum 100 zł puszka na herbatę czarną za 0,01 zł”
 • Promocja jest organizowana przez "Herbapol-Lublin" S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Diamentowej 25 (20-771), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000002743, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 712-015-53-64 oraz numer statystyczny REGON: 430723174, kapitał zakładowy 691 365, 00 zł (opłacony w całości).
 • Promocja skierowana jest do Klientów posiadających konto na sklepie e-herbapol.com.pl oraz Użytkowników nie posiadających konta w sklepie e-herbapol.com.pl
 • Promocja odbywa się w witrynie sklepu internetowego www.e-herbapol.com.pl
 • Promocja trwa od 29.11.2023 r. do wyczerpania zapasów.

II ZASADY PROMOCJI

 • Warunkami udziału w Promocji jest złożenie zamówienia o wartości za minimum 100 zł, przy czym nie ma znaczenia jakie produkty znajdą się w koszyku.
 • W ramach Promocji Klient dokonuje zakupu czarnej puszki na herbatę za 0,01 zł od Herbapol-Lublin S.A. Puszka dodaje się do koszyka automatycznie po przekroczeniu wartości zakupów na kwotę 100 zł.
 • Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 • Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 • Przyznany w ramach promocji rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

III POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

IV DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych Klientów jest "Herbapol-Lublin" S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Diamentowej 25 (20-471).
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może się skontaktować poprzez email iod@herbapol.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora „Herbapol-Lublin S.A., Lublin ul. Diamentowej 25 (20-471). Więcej na temat danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności https://e-herbapol.com.pl/polityka-prywatnosci

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.e-herbapol.com.pl
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 • Regulamin zostaje opublikowany w dniu 29 listopada 2023 r. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 listopada 2023 r.

 

Herbapol - obsługa klienta
Obsługa klienta NAPISZ DO NAS kontakt@e-herbapol.com.pl
Herbapol - klient B2B
Klient B2B ZASADY SPRZEDAŻY
Herbapol - nowości i promocje
Oferta specjalna NOWOŚCI I PROMOCJE
Herbapol - zamówienia w 24h
Dostawa Zamówienia wysyłamy w 48h